Openbare basisschool West 

Over obs West

Onze school staat voor gedegen en kindvriendelijk openbaar onderwijs. Wij streven een brede ontwikkeling van het kind na en wij zien de schoolcarrière van onze kinderen als een zoektocht die ze voorbereidt op de maatschappij. Het pedagogische klimaat, de didactische aanpak en de werksfeer zijn daarbij heel belangrijk. Onze school is een lerende school: het kan altijd beter! We doen dit door ons als team steeds verder te scholen en kritisch naar onze werkwijze en methodieken te kijken.

Onze aandachtspunten zijn onder andere:

• Afstemming op de behoeften en talenten van onze kinderen op alle niveaus.
• Brede ontwikkelingskansen voor onze kinderen via een breed onderwijsaanbod.
• Ontwikkelen van aanbod op het gebied van wetenschap en techniek met name voor de
  groepen 5 t/m 8 in het wetenschap- & technieklokaal in de tweede vestiging en met een
  specifieke uitwerking in de lagere groepen met betrekking tot de schooltuin achter de
  hoofdvestiging.
• Investeringen op het gebied van ICT en multimediale toepassingen.
• Samenwerking met het bedrijfsleven bij het inzetten van de Lego Education Innovation
  Studio in de groepen 5 t/m 8.
• Kwaliteitsborging- en verbetering door zelfevaluatie.
• Permanente professionalisering van ons personeel en de organisatie.
• Obs West als een school met een veilig speel-, leer- en werkklimaat.
• Intensivering samenwerking met partners binnen en buiten de school met mogelijke
  vorming Integraal Kind Centrum (IKC).

Directie, adjunct directeuren, unitleider begeleiding, leerkrachten en ondersteunend personeel zijn daarvan doordrongen en werken er aan om de kinderen fijne en leerzame schooljaren op obs West te geven.

We vinden het belangrijk dat kinderen op basis van gelijkwaardigheid in een goede sfeer functioneren. Om dit te bewerkstelligen werken onze ouders en school nauw met elkaar samen. Er is oog voor het individuele welzijn van iedereen.

Wij zien het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij, waarbij een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs onontbeerlijk is. Naast de gekozen methodieken om deze doelstelling te verwezenlijken heeft de school bovendien gekozen voor vier beleidsspeerpunten, te weten:

 1. afgestemde, interactieve instructie in een effectieve klassenorganisatie met als belangrijke aandachtspunten:
  • een positief pedagogisch klimaat mede in relatie tot het didactisch handelen;
  • zelfstandig werken als didactische werkvorm;
  • een uitdagende leeromgeving;
  • stimuleren van het samenwerkend en onderzoekend leren;
 2. werken aan veiligheid: een sfeer waarbinnen leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Dit bereiken wij onder meer met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerlingen en leerkrachten en de methode Leefstijl.
  Zorgen voor elkaar en voor de omgeving zien wij als een belangrijke opdracht;
 3. professionele leerlingenbegeleiding ter ondersteuning van de kinderen, de ouders en het team, mede in het kader van passend onderwijs;
 4. een consequent gebruik van computers in alle jaargroepen en het gebruik van digitale schoolborden ter ondersteuning van het onderwijs.

De school heeft een open uitstraling mede door het (culturele) aanbod van de binnen- en buitenschoolse activiteiten, in relatie tot de wijk en de omgeving en open staan voor innovaties in samenwerking met andere partijen, zoals IJsselkids (kinder- en peuteropvang), Brede School Netwerk (BSN, naschoolse activiteiten) en Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). Verder nemen Wijkcentrum De Harp en het servicepunt van de bibliotheek een vaste en openbare plek in binnen onze school.

Meer informatie:

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.