Openbare basisschool West 

Medezeggenschapsraad

Contact met de medezeggenschapsraad

Wilt u contact opnemen met de medezeggenschapsraad? Dat kan. Stuur dan een e-mail naar de secretaris van de medezeggenschapsraad Meta Eefting:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld in uw bericht s.v.p. ook uw voor- en achternaam, de naam en groep van uw kind, en uw adres en telefoonnummer.

Kindermedezeggenschapsraad

De kindermedezeggenschapsraad (KMR) is eind 2014 opgericht. In deze vertegenwoordiging van de kinderen zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij vergaderen vijf keer per jaar.

De kindermedezeggenschapsraad adviseert de directie op diverse punten. Een voorbeeld hiervan is het geven van adviezen over het herinrichten van de schoolpleinen.

Vergaderdata en agenda MR

De medezeggenschapsraad vergadert regelmatig in de lerarenkamer van het hoofdgebouw. Deze vergaderingen zijn voor het grootste deel (tot de pauze) openbaar. U bent als ouder dus ook altijd welkom. De vergaderdata staan in de activiteitenkalender. De vergaderingen vinden plaats vanaf 20.00 uur.

Zodra bepaald is welke onderwerpen besproken zullen worden, staat hier de agenda van de eerstkomende vergadering.

Themabijeenkomsten

De MR van obs West organiseert in samenwerking met de school ieder jaar verschillende themabijeenkomsten voor de ouders.

Leden Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding

• Paula Bazuin
• Krista de Jong
• Ingrid Vervat
• Johan Hof
• Meta Eefting (secretaris)

Oudergeleding

• Patrick Dölle
• René de Kok
• Anne Frederiks
• Denise Koedood
• Ronald Metselaar

Leden GMR Blick

• Johan Hof (lid MR - personeelsgeleding)

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het (lokale) beleid op school ligt bij de schooldirectie. Het beleid gaat leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aan. Daarom is wettelijk bepaald dat de schooldirectie overlegt met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden.

De medezeggenschapsraad in het kort

De MR mag alle onderwerpen die de school aangaan bespreekbaar maken. De MR is bevoegd ongevraagd en op verzoek voorstellen te doen en standpunten te bepalen. De MR bevordert zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. In samenwerking met de school organiseert de MR van obs West tevens themabijeenkomsten voor de ouder(s)/verzorger(s).

De MR van obs West bestaat op dit moment uit zes ouders en zes leerkrachten. Twee MR-leden, één ouderlid en één teamlid, vertegenwoordigen obs West in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) voor scholen die onder het BLICK-bestuur vallen. MR en GMR werken samen zoals beschreven in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement.

Meer informatie

Uw vragen, ideeën, opmerkingen en suggesties zijn welkom. Meer informatie over de MR kunt u natuurlijk krijgen via de MR-leden. Ook kunt u een vergadering bijwonen. Dan geldt voor u het toehoorders reglement. De vergaderdata vindt u hier. U hoeft zich voor deze vergaderingen niet aan te melden.

De verslagen van vergaderingen en het jaarverslag worden openbaargemaakt als ze goedgekeurd zijn. Op www.blickoponderwijs.nl zijn de vergaderdata en de verslagen van de GMR te vinden.

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.