Openbare basisschool West 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het (lokale) beleid op school ligt bij de schooldirectie. Het beleid gaat leraren, leerlingen en hun ouders direct of indirect aan. Daarom is wettelijk bepaald dat de schooldirectie overlegt met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden.

De medezeggenschapsraad in het kort

De MR mag alle onderwerpen die de school aangaan bespreekbaar maken. De MR is bevoegd ongevraagd en op verzoek voorstellen te doen en standpunten te bepalen. De MR bevordert zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. In samenwerking met de school organiseert de MR van obs West tevens themabijeenkomsten voor de ouder(s)/verzorger(s).

De MR van obs West bestaat op dit moment uit zes ouders en zes leerkrachten. Twee MR-leden, één ouderlid en één teamlid, vertegenwoordigen obs West in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) voor scholen die onder het BLICK-bestuur vallen. MR en GMR werken samen zoals beschreven in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement.

Meer informatie

Uw vragen, ideeën, opmerkingen en suggesties zijn welkom. Meer informatie over de MR kunt u natuurlijk krijgen via de MR-leden. Ook kunt u een vergadering bijwonen. Dan geldt voor u het toehoorders reglement. De vergaderdata vindt u hier. U hoeft zich voor deze vergaderingen niet aan te melden.

De verslagen van vergaderingen en het jaarverslag worden openbaargemaakt als ze goedgekeurd zijn. Op www.blickoponderwijs.nl zijn de vergaderdata en de verslagen van de GMR te vinden.

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.