Openbare basisschool West 

Wat is en doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van obs West. We houden ons, in nauwe samenwerking met de leerkrachten van school, onder andere bezig me het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het zomerfeest en nog veel meer.

De OR bestaat uit maximaal 20 ouders van wie de kinderen op obs West zitten. Ieder lid van de OR zit in een zogenoemde commissie en zorgt er zo, samen met school, voor dat de activiteiten worden geregeld binnen het beschikbare budget.

De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen. De ouderbijdrage voor schooljaar 2017 - 2018 bedraagt € 30 per kind.

De OR heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn een voorzitter (Mirjam van Vliet), een secretaris (Wendy van der Zwart) en een penningmeester (Hester Hoogendoorn en Jose Hunnego) vertegenwoordigd.

Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van tevoren vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. U vindt de data op de schoolkalender. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.