Stel cookie voorkeur in

Plusklas

Op onze school is er aandacht voor leerlingen die behalve snel van begrip ook leer –en nieuwsgierig zijn.

In de eigen klas wordt voor hen de lesstof zoveel mogelijk ‘gecompact’, waardoor er tijd over blijft voor verrijkings –en verdiepingsstof.

Voor kinderen die daar nog niet voldoende aan hebben, hebben wij plusgroepen. De leerlingen hiervan komen een dagdeel per week of 1 x per twee weken een hele dag bij elkaar om onder begeleiding van een leerkracht met gelijkgestemden extra uitdagingen aan te gaan. Niet alleen op cognitief gebied maar zeker ook op sociaal emotioneel gebied. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vorm gegeven dat het maximale uit de leerling wordt gehaald. Het werken met projecten en het “top down” leren geeft de leerlingen van de plusklas dat extra wat ze nodig hebben.

Leerlingen in de groepen 1, 2 en begin groep 3 gaan niet naar de plusklas. Zij krijgen in hun eigen groep les. De lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Als in de loop van groep 3 blijkt dat een leerling niet voldoende lesaanbod krijgt en buiten het compacten en verrijken meer aan kan, dan kan plaatsing in de plusklas overwogen worden en worden uitgevoerd.

Zaken die op het programma staan zijn onder meer:

Projecten (denk hierbij aan Heelal, De oude Egyptenaren enz.)
Spaans
Een denksport zoals dammen of bridge
Hersenkrakers
Wetenschap en techniek
Creatieve opdrachten
Sociaal emotioneel: Leren doorzetten en ‘leren leren’, filosofische onderwerpen, samenwerken en een mindset ontwikkelen die gericht is op persoonlijk groei.

Twee keer per jaar wordt aan de hand van een signaleringsprotocol bepaald of kinderen (nog) op hun plaats zijn in de plusgroep.


De plusklasleerkracht is Ellen Bourne.

Contact:
e.bourne@blickoponderwijs.nl